Alt materiale på Proteinrig.dk tilhører Proteinrig.dk. Også indlæg og kommentarer der er postet til websitet og diverse debatfora tilhører Proteinrig.dk. Intet materiale må kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Proteinrig.dk.
Brugere af Proteinrig.dk kan dog frit printe materialet til privat ikke-kommercielt brug på betingelse af, at materialet ikke ændres, at der ikke tages imod betaling for formidling af materialet og at Proteinrig.dk angives som kilde.
Proteinrig.dk forbeholder sig ret til, uden yderligere varsel, at benytte alt materiale, der bliver sendt til Proteinrig.dk, på alle sider på websitet, hvor materialet findes relevant.
Proteinrig.dk kan ikke gøres ansvarlig for indhold der postes som kommentarer på websitet eller diverse debatfora, da websitets funktioner umuliggør øjeblikkelig kontrol med, hvilke holdninger og meninger der udtrykkes.
Proteinrig.dk forbeholder sig ret til at afvise og/eller fjerne materiale der anses for upassende og stødende, fornærmende, pornografisk, ulovligt, racistisk, chikane af navngivne personer eller materiale, der på anden måde strider mod god etik og moral.