Det er ikke økologisk proteinpulver, der findes mest af på markedet. Om den økologiske tankegang ikke er nået til fitness- og bodybuilding branchen endnu, skal være usagt. Et faktum er dog, at med sundhedsbølgen, er der også opstået et behov for økologi, og i det hele taget en bevidsthed om, hvad vi fylder i kroppen. Økologer kommer derfor umiddelbart på hårdt arbejde i jagten på et godt økologisk proteinpulver.

Økologisk proteinpulver – hvilke muligheder?

Som sagt er der ikke meget økologisk proteinpulver på markedet, og derfor er mulighederne også begrænsede for, hvilke typer proteinpulver man rent faktisk kan få. Det er dog muligt at finde økologisk valleprotein pulver i forskellige udgaver – nogle bedre end andre, og ellers er der tale om risprotein pulver og hampeprotein pulver (hemp proteinpulver). Det er så det.

Hvad er så årsagen til det forholdsvis lille udbud af økologisk proteinpulver? Som du kan læse længere nede i artiklen, er fremstillingen en omfattende proces i forhold til dokumentation, kontrol osv. og dette er formentlig en af årsagerne. En anden og måske den væsentlige årsag er, at valle er et overskudsprodukt fra ostefremstilling. Fremstillingen af økologiske oste er ikke ligeså udbredt som ikke-økologiske, og derfor er fremstillingen af økologisk proteinpulver baseret på økologisk mælk i stedet. Der findes dog enkelte økologiske proteinpulvere som er valleprotein.

Se de økologiske proteinpulvere →

Proteinindhold i økologisk proteinpulver

Proteinindholdet i de forskellige økologiske proteinpulvere svinger meget fra produkt til produkt. Er du derfor ude efter et økologisk proteinpulver, der svarer nogenlunde til de konventionelle proteinpulvere, må du se dig godt for. Der findes faktisk pulvere, som man kun med lidt god vilje kan kalde proteinpulver, hvilket skyldes det relativt lave indhold af protein. Der skal heller ikke så meget fantasi til at forestille sig, at der så må være noget andet i, og at det oftest er et højt indhold af kulhydrater og fedt.

Krav til økologi

Når vi taler om økologiske fødevarer, som kosttilskud og dermed fx proteinpulver hører under, så er der tale om landbrugsprodukter. For at et produkt kan opnå status som økologisk fødevare (og kosttilskud), skal det være fremstillet efter principper, der tager hensyn til miljø og dyrevelfærd. Der må kun benyttes et absolut minimum af kemikalier og handler det om dyr, skal de sikres mulighed for naturlig adfærd. Betingelserne findes i følgende EU forordninger:

Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91

samt

Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

Dertil kommer en række andre forordninger og danske bekendtgørelser. Se eventuelt på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Kontrol med økologi

For at fx et proteinpulver kan få status af økologisk proteinpulver, skal alle produktions-, lager- og transportled i kæden være autoriserede økologivirksomheder. Der skal føres et specielt økologiregnskab, så Fødevarestyrelsen kan kontrollere, at der ikke sælges ikke-økologiske varer som økologiske. I forhold til både produktion, lager og transport skal økologiske produkter holdes adskilt fra ikke-økologiske, og disse må ikke kunne krydse hinanden. Det sidste betyder, at fx på et lager må transporten af økologisk proteinpulver ikke krydse transportvejen for konventionelt proteinpulver.

Hvis vi bliver ved det økologiske proteinpulver – i dette eksempel valleprotein – så skal alle led i kæden kunne dokumentere, at ingredienserne og dermed slutproduktet er økologisk. Det betyder, at koen der leverer mælken, skal være økologisk, hvilket igen betyder, at hvad den indtager af foder også skal være økologisk. Derudover skal den sikres mulighed for naturlig adfærd. I korte træk begynder økologien altså ved koens foder, og dermed ingredienserne i foderet. Græsser den på marken, skal denne også være økologisk.

Der er således tale om en omfattende kontrolkæde.