Proteinrig.dk finansieres af reklamer og annoncer, så du vil med stor sandsynlighed finde annoncer og reklamer der relaterer sig til fitness, sport, motion, helse og livsstil mv. Det er dog vigtigt at understrege, at Proteinrig.dk er 100 {8644e7eec76cc6cdcafcc07588cffd8008fad043cd3058b55876464fabcd0978} fri og uafhængig af de reklamerende firmaer og produkter. Proteinrig.dk er privat ejet og drevet.
Vi sælger udelukkende reklameplads for, at kunne holde websitet kørende og udbygge det til gavn for brugerne. Vi vurderer hele tiden balancen mellem reklamer/annoncer og det redaktionelle indhold, så websitet ikke udvikler sig til en online reklameavis.
Er du eller din virksomhed interesseret i, at annoncere på Proteinrig.dk er du/I velkommen til at kontakte Henrik R. pr. e-mail annonce (at) Proteinrig.dk for, at høre mere om mulighederne og aftale nærmere.